Appartement / splitsing

Bij een appartement heb je een eigen flatwoning in een groter flatgebouw. Het is een eigen zelfstandig object, wat los verkoopbaar is en zelfstandig te belasten is met een hypotheek. Maar je doet wel een aantal dingen gemeenschappelijk met de andere appartementseigenaren, bijvoorbeeld onderhoud van gangen, trappen, omliggende tuin, verzekering, etc.

De regels die gelden tussen de appartementseigenaren onderling zijn te vinden in de splitsingsakte en het splitsingsreglement. In de splitsingsakte wordt het hele gebouw als het ware in stukjes gehakt (de afzonderlijke appartementen) en in het reglement staan de rechten en plichten van de eigenaren. Dat kunnen regels zijn voor welk gedeelte je in de gemeenschappelijke kosten bij moet dragen, maar ook regels ter voorkoming van geluidsoverlast, of er huisdieren mogen worden gehouden, etc.

De eigenaren zijn automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Deze vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en vergadert meestal 1 of 2 maal per jaar. Daarin kan iedereen het woord voeren, idee├źn aandragen en stemmen over een voorstel. Als u tot een actieve vereniging van eigenaren behoort volgt na de vergadering meestal een barbecue of borrel. Vaak worden daar de belangrijkste besluiten genomen!

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.