Eigendomsoverdracht

Als een koopovereenkomst wordt gesloten, spreekt men vaak van “voorlopig koopcontract”. Het woord voorlopig heeft geen betrekking op de koop (deze is definitief!) maar op het feit dat de eigendom nog moet overgaan. Dit gebeurt via een notariële leveringsakte, die wordt ingeschreven in het kadaster.

De leveringsakte is een vervolg op het “voorlopig koopcontract”. De voorwaarden en bepalingen die partijen eerder zijn overeengekomen worden in de notariële leveringsakte verder uitgewerkt. Nadat de notaris een conceptakte heeft opgesteld en van tevoren aan partijen heeft toegezonden, komen verkoper en koper, al dan niet vergezeld van hun makelaars, bij de notaris. Dan wordt de akte nogmaals in begrijpelijke bewoordingen doorgenomen en daarna door alle partijen ondertekend.

Wij zorgen ervoor dat de nieuwe eigenaar in het kadaster wordt ingeschreven, dat de bestaande hypotheek van de verkoper wordt afgelost en wordt doorgehaald in het kadaster, zodat op het huis alleen de hypotheek van de koper komt te rusten.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.