Hypotheek

Als een bank aan iemand geld leent, wil hij zekerheid hebben voor de terugbetaling. Dit gebeurt in de hypotheekakte. Het huis wordt in onderpand gegeven aan de bank.

Er zijn verschillende vormen van hypotheek:

  • Bij een lineaire lening betaalt u maandelijks een vast bedrag terug (aflossing). Daardoor wordt de schuld jaarlijks kleiner, en wordt ook de rentelast jaarlijks minder.
  • Bij een annuïteiten lening betaald u een vast bedrag, dat is samengesteld uit een stuk rente en een stuk aflossing. Het totale bedrag verandert niet, maar wel de samenstelling daarvan. In het begin betaalt u hoofdzakelijk rente, naar gelang de tijd vordert wordt dit steeds meer aflossing.
  • Bij een lening met levensverzekering betaalt u alleen rente en lost u niet af. Wel betaalt u een premie voor een levensverzekering die aan het eind van de looptijd (meestal 30 jaar) tot uitkering komt. Gewoonlijk wordt ook een tussentijds overlijden afgedekt.
  • Een variant van het vorenstaande is de spaarhypotheek. Deze zorgt ervoor dat u gedurende de looptijd een bedrag bij elkaar spaart, waarmee aan het eind de lening in één keer geheel wordt afgelost.
  • Een variant van de spaarhypotheek is de beleggingshypotheek. Maandelijks betaalt u een bedrag dat belegd wordt. Daarmee wordt de schuld te zijner tijd afgelost. Bij een spaarhypotheek weet je zeker dat de gehele schuld wordt afgelost, bij een beleggingshypotheek is dat afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.