Koopovereenkomst

Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. En er zijn veel juridische consequenties aan verbonden. Hoe zit het bijvoorbeeld met het bestemmingsplan, is er een olietank aanwezig, is er sprake van bodemverontreiniging, is er asbest in het huis verwerkt, zijn er erfdienstbaarheden, wat is de werking van een kettingbeding, heeft de koper een woonvergunning nodig, moet er een voorbehoud voor de financiering worden opgenomen, om maar een paar aspecten te noemen. De verkoper heeft een mededelingsplicht met betrekking tot hem bekende gebreken. De koper heeft een onderzoeksplicht, want van hem wordt ook een bepaalde inspanning verwacht. Hoe verhouden deze zich ten opzichte van elkaar?

Als er bij de transactie een makelaar betrokken is zorgt deze meestal voor het opmaken van de koopovereenkomst. Heeft noch verkoper noch koper een makelaar, dan zorgt ons kantoor voor het opmaken van de koopovereenkomst.

De benaming “voorlopig koopcontract” suggereert dat de verkoop nog niet definitief zou zijn. Dit is echter onjuist. Weliswaar heeft u als consument een bedenktijd van drie dagen maar als u geen financieringsvoorbehoud of andere ontbindende voorwaarde heeft opgenomen, bent u volledig gebonden! Aarzel daarom niet om ons zo snel mogelijk in te schakelen, zodat wij reeds in een vroeg stadium kunnen meedenken en u van adviezen voorzien. Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.