Nieuwbouw

Bij een nieuwbouwproject wordt niet alleen een koopovereenkomst ( het “voorlopig koopcontract”) voor de aankoop van de grond gesloten, maar ook een aanneemovereenkomst voor de bouw van de woning.

In de aanneemovereenkomst wordt uitgewerkt met welke materialen wordt gebouwd, wanneer het pand klaar moet zijn, wanneer de koper een termijn moet betalen etc. De grondkosten betaald u in één keer bij de overdracht, de kosten voor de bouw van het huis worden in termijnen betaald, naar gelang de bouw vordert.

Bij nieuwbouwprojecten is hoofdregel dat er geen overdrachtsbelasting maar BTW is verschuldigd. Meestal merkt u dat niet omdat het een vrij-op-naam transactie is, waarbij u een vast bedrag betaalt en de verkoper de belastingen voor zijn rekening neemt.

Gewoonlijk laat de bouwer het project door één notaris behandelen. Wel kunt u er voor kiezen de hypotheekakte bij uw eigen notaris te laten tekenen.

Ook bij nieuwbouw geldt dat u er goed aan doet om ons zo snel mogelijk in te schakelen, omdat als de handtekeningen zijn gezet het niet mogelijk zal zijn wijzigingen door te voeren.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.