Particulier

Huwelijk

Als je gaat trouwen zonder huwelijksvoorwaarden op te maken, ontstaat er een gemeenschap van goederen. Dit sluit op het eerste gezicht goed..
» lees verder

Samenleving

Als je getrouwd bent regelt de wet vrijwel alles: de rechten en plichten van echtgenoten worden in de wet allemaal omschreven..
» lees verder

Echtscheiding

Als het huwelijk eindigt door echtscheiding zal een verdeling moeten plaatsvinden van alle bezittingen, en moet een regeling worden opgemaakt..
» lees verder

Nalatenschap

Als iemand komt te overlijden is het van belang te weten wie de erfgenamen zijn. Ons kantoor kan voor u onderzoeken of er een testament is..
» lees verder

Erfrecht

Zowel voor gehuwden als ongehuwden kunnen testamenten van belang zijn. Voor gehuwden geeft de wet gegels in de wettelijke verdeling zodat de..
» lees verder

Estate planning

Een steeds meer ingeburgerd begrip, dat er op neer komt om een vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen..
» lees verder