Echtscheiding

Als het huwelijk eindigt door echtscheiding zal een verdeling moeten plaatsvinden van alle bezittingen, en moet een regeling worden opgemaakt met betrekking tot de bestaande schulden.

De bankrekeningen en de inboedel kunt u in principe in onderling overleg verdelen, maar voor een woonhuis of aandelen in een B.V. geldt het vereiste dat dit pas aan één van beide partners kan worden toebedeeld in een notariële akte.

Als een woonhuis wordt verdeeld, wordt ook een regeling opgenomen met betrekking tot de hypotheek. Als één van u het huis, dat nu nog op beider naam staat, in volle eigendom wenst te krijgen, zal hij of zij ook de gehele hypotheek voor zijn rekening moeten nemen.

Van belang is dat degene die het huis niet krijgt, ontslagen zal worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek schuld.

Voor verdeling van aandelen in een B.V. kunnen problemen opkomen met betrekking tot de waarde van de aandelen, de wijze van betalen (termijnen?) en wellicht ook de blokkeringsregeling in de statuten van de B.V. Daarbij is het raadzaam om een notaris te raadplegen, die met u de inhoud van de statuten van de vennootschap kan doornemen, zodat u weet waar u aan toe bent.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.