Erfrecht

Zowel voor gehuwden als ongehuwden kunnen testamenten van belang zijn.

  • Voor gehuwden geeft de wet gegels in de wettelijke verdeling zodat de kinderen nog niet direct hun erfdeel kunnen opeisen. In een testament kunt u echter nog meer regelen, zoals bijvoorbeeld een uitsluitings-clausule, en bovendien kunt u successierechten besparen.
  • Ongehuwden erven niet automatisch van elkaar. Zij erven pas van elkaar via een testament. In dit soort gevallen is een testament dus essentieel! Ook hier kan weer een soort “langstlevende” variant worden gemaakt, voor het geval er kinderen zijn. Wel dient er dan ook een samenlevings-contract te worden opgesteld, zodat de kinderen hun erfdeel niet direct kunnen opeisen.

Naast het vorenstaande kunt u in een testament ook bijvoorbeeld de voogdij over minderjarige kinderen regelen. Soms kan het ook nuttig zijn een bewindvoeringsregeling op te nemen, waardoor de kinderen pas op latere leeftijd (bijvoorbeeld hun 25e) vrijelijk over hun erfenis kunnen beschikken.

Graag zullen wij u nader informeren over alle ins en outs van het testament en de (on)mogelijkheden daarvan.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.