Estate planning

Een steeds meer ingeburgerd begrip, dat er op neer komt om een vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen, zodat zo min mogelijk successierechten betaald hoeven te worden.

Van belang daarbij is of er huwelijkse voorwaarden bestaan, en zo ja in hoeverre die moeten worden aangepast. Door een gemeenschap van goederen te creƫren kan al veel successierecht worden bespaard.

Natuurlijk zijn goede testamenten essentieel. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande vrijstellingen voor de successie, zodat bijvoorbeeld kleinkinderen of goede doelen een belastingvrije uitkering ontvangen. Soms worden er constructies opgesteld waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen een vererving aan de kinderen en aan de kleinkinderen.

Tegenwoordig is een keuze testament ook erg populair. Het grote voordeel daarvan is dat de langstlevende echtgenoot niet van te voren maar pas op het moment van overlijden zelf kan kiezen hoe de nalatenschap wordt afgewikkeld, rekening houdend met de dan bestaande situatie. Door in te spelen op de dan bestaande situatie kan veel successierecht bespaard worden.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.