Huwelijk

Als je gaat trouwen zonder huwelijksvoorwaarden op te maken, ontstaat er een (beperkte) gemeenschap van goederen. Tot 1 januari 2018 omvatte de gemeenschap in principe alle bezittingen en schulden van beide echtgenoten, trouw je na deze datum dan is deze gemeenschap beperkter en blijven er buiten die bezittingen en schulden die partijen bij de aanvang van het huwelijk hadden, alsmede schenkingen en erfenissen die gedurende het huwelijk door één van de echtgenoten zijn verkregen. Op zich is dit een beter uitgangspunt dan van voor 1 januari 2018, want nu blijft iedere echtgenoot eigenaar van zijn vermogen dat hij ten huwelijk aanbrengt, en komt aan beiden toe datgene dat je gezamenlijk tijdens het huwelijk opbouwt. Maar er ontstaat dus wel degelijk een gemeenschappelijk vermogen, waarop verhaald kan worden voor schulden van één van de echtgenoten! Denk ook aan een eigen bedrijf en de ondernemersrisico’s in geval van faillissement. Goede huwelijksvoorwaarden kunnen een hoop ellende voorkomen!

Huwelijksvoorwaarden zijn er in veel vormen, en afhankelijk van uw situatie en uw wensen. Het is veel makkelijker en aanzienlijk goedkoper om vóór het huwelijk dan tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken. Aarzel daarom niet om dit tijdig met ons te bespreken. Het kan u veel schelen.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.