Nalatenschap

Als iemand komt te overlijden is het van belang te weten wie de erfgenamen zijn. Ons kantoor kan voor u onderzoeken of er een testament is, en wat de inhoud daarvan is. Soms is er ook een executeur-testamentair die zorg draagt voor de afwikkeling van de nalatenschap, soms treedt een van de erfgenamen als boedelgevolmachtigde op.

Om over bank- en girorekeningen te kunnen beschikken is vaak een verklaring van erfrecht nodig, waarin wordt geconstateerd wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn, en wie bevoegd is om te handelen.

Binnen 8 maanden na het overlijden moet er successieaangifte worden gedaan. Ook daarmee kan ons kantoor behulpzaam zijn. De hoogte van de successierechten is verschillend en hangt af van enerzijds de hoogte van de verkrijging (wie meer erft moet een hoger percentage betalen) en anderzijds de verwantschap (een kind betaalt een lager tarief dan een neef of iemand die geen verwant is).

Aan het eind van de afwikkeling wordt meestal een verdelingsakte opgemaakt. Daarin wordt geconstateerd wat er was op het moment van overlijden, welke ontvangsten en uitgaven daarna hebben plaatsgevonden, hoeveel de successierechten voor iedere erfgenaam bedragen, en wat per saldo aan iedere erfgenaam wordt uitgekeerd.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.