Samenleving

Als je getrouwd bent regelt de wet vrijwel alles: de rechten en plichten van echtgenoten worden in de wet allemaal omschreven. Maar als je ongehuwd samenwoont staan er in de wet niet zulke regels. Daarom moet u die zelf maken in een samenlevingscontract.

In een samenlevingscontract kan je een regeling maken over de kosten van de huishouding, de inboedel, de woning, het partnerpensioen, in hoeverre privégelden van één van de partners zijn gebruikt voor gezamenlijke aankopen etc. Soms kan het uit fiscaal oogpunt van belang zijn om een verblijvingsbeding te maken (waardoor automatisch alle gemeenschappelijke goederen bij overlijden aan de langstlevende toekomen) of een regeling op te nemen hoe de premies van levensverzekeringen moeten worden betaald en hoe de polissen moeten worden afgesloten (premie-splitsing).

Een samenlevingscontract kan in velerlei vormen worden opgemaakt, afhankelijk van ieders situatie en de persoonlijke wensen. Wij zullen u graag alle mogelijkheden uiteenzetten!

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.