Zakelijk

Oprichting B.V.

Als men besluit een B.V. op te richten om daar het bedrijf in uit te oefenen, kunnen daaraan verschillende redenen ten grondslag liggen. Een reden om een B.V. op..
» lees verder

Statutenwijziging B.V.

Een B.V. kan in de loop der tijd veranderen. Dan moeten de statuten worden aangepast. Een statutenwijziging kan beperkt zijn (alléén de naam of het doel wordt gewijzigd)..
» lees verder

Aandelenoverdracht

Als u aandelen heeft in een B.V., kunt u deze overdragen. Soms bent u niet geheel vrij in de keuze, omdat de statuten een blokkeringsregeling kunnen bevatten..
» lees verder

Vereniging

Er bestaan twee soorten verenigingen: de formele en de informele vereniging. Als de vereniging is opgericht bij een notariële akte en is ingeschreven..
» lees verder

Stichting

Een stichting is een aparte rechtspersoon, die geen leden kent (in tegenstelling tot de vereniging). Er is een bestuur dat met het vermogen van de stichting..
» lees verder