Aandelenoverdracht

Als u aandelen heeft in een B.V., kunt u deze overdragen. Soms bent u niet geheel vrij in de keuze, omdat de statuten een blokkeringsregeling kunnen bevatten, waardoor u eerst uw aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop moet aanbieden. De afkorting B.V. staat immers voor besloten vennootschap en het besloten karakter impliceert dat er niet zomaar derden aandeelhouder kunnen worden.

Los van het bestaan van de blokkeringsregeling kunnen de aandelen in een B.V. slechts via een notariële akte worden overgedragen. Dit voorschrift is in de wet gekomen om de rechtszekerheid te bevorderen (de notaris onderzoekt of de verkoper inderdaad eigenaar is van de aandelen) en misbruik en oneigenlijk gebruik van de B.V. tegen te gaan.

Nadat de aandelen zijn overgedragen moet de vennootschap deze overdracht ook nog erkennen. Pas dan kan de nieuwe aandeelhouder het stemrecht op de aandelen uitoefenen, de aandeelhoudersvergadering bijwonen en dividend ontvangen.

De B.V. heeft een aandeelhoudersregister waarin alle aandeelhouders staan vermeld, en het aantal aandelen dat ieder heeft. Na iedere mutatie wordt het aandeelhoudersregister bijgewerkt.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.