Oprichting BV

Als men besluit een B.V. op te richten om daar het bedrijf in uit te oefenen, kunnen daaraan verschillende redenen ten grondslag liggen. Een reden van een oprichting BV kan zijn: het beperken van aansprakelijkheid (niet de ondernemer zelf maar de B.V. is aansprakelijk). Een andere reden kan zijn het aantrekken van nieuw kapitaal (de geldschieters kunnen mede-aandeelhouder worden, de ondernemer zelf blijft directeur). Soms is de continuïteit van het bedrijf de reden (het overlijden van de ondernemer die een eenmanszaak uitoefent, betekent thans het einde van de onderneming; wordt het bedrijf in een B.V. uitgeoefend, dan blijft dit bestaan bij het overlijden van de directeur).

Door recente wetswijzigingen is er voor de oprichting van een B.V. géén verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Justitie meer nodig en ook een minimale storting of inbreng van € 18.000 in de B.V. bij oprichting is niet langer noodzakelijk. De oprichting van een B.V. is dus veel gemakkelijker geworden! Wij kunnen u nu dus ook veel sneller helpen met de oprichting van een B.V.. Na de oprichting dragen wij voor u zorg voor de inschrijving bij de kamer van koophandel.

Oprichting BVU heeft bij de oprichting BV de keuze of u met één soort aandelen wilt werken of met verschillende soorten. In het laatste geval kunt u bepaalde rechten aan bepaalde aandelen toekennen (bijvoorbeeld prioriteitsaandelen). Ook kunt u kiezen voor veel aandelen met een kleine nominale waarde, bijvoorbeeld als u te zijner tijd aan werknemers aandelen wilt uitgeven. U kunt ook kiezen om een raad van commissarissen in te stellen. Kortom, er zijn veel mogelijkheden. De flex B.V. (want zo heet dit in de wandelgang) geeft zelfs de mogelijkheid om aandelen zonder winstrecht of zonder stemrecht te creëren.

Wij willen graag met u meedenken over de keuze voor het al dan niet in B.V. vorm opereren, en het maken van de opzet en de oprichting BV.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.