Statutenwijziging B.V.

Een B.V. kan in de loop der tijd veranderen. Dan moeten de statuten worden aangepast. Een statutenwijziging kan beperkt zijn (alléén de naam of het doel wordt gewijzigd), maar ook kunnen de statuten algeheel worden gewijzigd.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.