Stichting

Een stichting is een aparte rechtspersoon, die geen leden kent (in tegenstelling tot de vereniging). Er is een bestuur dat met het vermogen van de stichting het stichtingsdoel probeert te realiseren.

Als u wilt dat na uw overlijden uw hond (en ook andere honden) geen hondenleven krijgt, kunt u daarvoor een stichting oprichten en daar geld aan na laten. Overigens kunt u ook al tijdens uw leven deze stichting oprichten. Van belang is dat een stichting niet als doel mag hebben het maken van winst. Er dient derhalve een ideƫle basis te bestaan.

Wil men een project opstarten met het oogmerk daar winst mee te gaan maken, dan moet dit in een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld een vennootschap) gebeuren.

Om het voor u overzichtelijk te houden geeft het bovenstaande in algemene bewoordingen een aantal hoofdlijnen aan. Teneinde voor uw situatie een concreet antwoord op al uw vragen te kunnen geven kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen (035-62 54321). Graag zullen wij u met raad en daad terzijde staan.